Konksnegl

Konksnegl
Konksneglen er en rasper, og det vil sige, de med at deres tunger rasper alger af blandt andet sten, sand og vandplanter. Den er 10-11 cm høj. Den lever i alle farvande i Danmark. Hos en voksen konksnegl er sneglehuset 11-14 cm højt. Nogen kalder den også en konkylie. De store sneglehuse er grå-røde, og de små er mere rødlige. Det tager uger for den at lægge æg. Konksneglen ånder ved gæller ligesom andre havsnegle. Den har et ånderør, som den får ilt igennem, mens det er lavvandet. Hvis konksneglen bliver forskrækket, kan den lukke sit hus med et låg. Konksneglen kan ikke svømme, så den bevæger sig med sin fod.
Konksneglen er langsom, så den kan ikke fange fisk, men den tager muslinger og døde fisk. Konksneglens fjender er bunddyr som for eksempel Havkat.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”